Ford Mustang Mach-E, SUV elektrik

Çdo gjasje nё hyrjen e Ford-it në gamën e tregut te prodhimit te
mjeteve elektrike ka peshёn e vet, tek ndermendson tё shtjellohet me
zhdёrvjelltёsi.

Merr shtysën e saj prej modelit Mustang , më i theksuari mes atyre që
shoqëria Ford prodhon, që bartet në simbolin e gjurmës së kalit të
harlisur mbi kofanin e autoveturës.

ford.com

Ford ka ruajtur linjën e shprehur në modelin Mustang, me ndonjë
korrigjim të vogël të kryer, tek synon të rris aerodinamikën e mjetit.
Ndryshimi më i përfillur ësht heqja e grilës ballore të ftohjes së
radiatorit, duke e zevendësuar me një sipërfaqe tashmë të plot dhe të
mbyllur. Tek dihet tashmë që nuk ka më nevoj për ajrosje te
vazhdueshme dhe në vend të saj i ka lën vend një hapsire të
mjaftueshme e tejet të dobishme si vend për bagalio anteriore.

Me dy blloqe baterish per sejcilin trasmision duke krijuar kështu një
gjas për katër modelet standart që vijojn.

Modeli me tërheqje të pasme , siguron përvijim disi më të gjat, ndërsa
ai i AWD, me një motorr për çdo  aks, i përparme  dhe i pasme, duke
siguruar shtys të përmirsuar ndjeshmërisht në çdo lloj kushtesh të
rrugës e  të kohës.

Përsa i përket bateris , me llojin  “extended range” e përbër nga një
pako baterie prej 98,8kwh, ndërsa , në standartin, kapaciteti elektrik
zbret në 75,5kwh. Në ktë mënyr Ford ia del të hedh në treg modelin ER
RWD që shfaq një pamvarsi udhëtimi gjer në 600 km o mbi 400 milja duke
bër kështu një rast mjaft të sakt dhe joshës dhe që gjer tashmë jan
ende të pakët ndjeksit. Padyshim na jan thërrime teknologjike por që
joshin blersin dhe ne do të dëgjojm në vijim të flitet shpesh e më
shpesh, si; telecamera me rreze 360 grad, guid me përshtatës aktiv,
hapje e portave dhe ndezje e mjetit pa çels…etj.

Saqë tashmë Ford ka nisur fushatën e para-porosive…që sipas ndonjë
parashikim të guximshëm kan kapur shifra rreth 80 % për mjetet ende në
prodhim dhe për gjith vitin 2021…një e ardhme e suksesit.